T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mobil sağlık hizmetleri ile ilgili basın bildirisi

Güncelleme Tarihi: 01/02/2019

ÇANAKKALE MOBİL SAĞLIKTA BİR NUMARA

Bakanlığımızın “2013-2017 Stratejik Planında yer alan, “Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak”, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek” maddelerine istinaden, bu hedefler doğrultusunda, İlimizde 12.06.2017 tarihinde Mobil sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Mobil Sağlık Hizmetleri (MSH)’nin amacı her ilde, en ücra bölgelerde yaşayan halkımızı kapsayacak bir şekilde, mobil ekipler aracılığıyla, önceden belirlenmiş güzergâhlarda, ekip elemanlarının görev tanımları sınırları içinde, başta koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, sürdürülebilirliğini, etkinliğini ve en önemlisi sağlık okuryazarlığının arttırılarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden azami yararlanmasını sağlamaktır.

Çanakkale İl Nüfusumuz TÜİK 2017 yılı verilerine göre 530.417’ye yükselmiştir. Kentsel nüfusumuz (il ve ilçe merkezleri)  319.785, kırsal nüfusumuz (belde ve köyler) 210.632 olup; kırsal nüfusumuz İl nüfusunun  %40’ını oluşturmaktadır.

İl Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı 94 Sağlık Evinden 84’inde aktif personel bulunmaktadır. Pasif olan sağlık evlerine personel ataması yapılarak, mobil sağlık hizmetleri ile ildeki tüm kırsal nüfusa ulaşmak Müdürlüğümüz hedefleri arasında yer almaktadır.

NEDEN MOBİL SAĞLIK HİZMETİ VERMELİYİZ

 • Yaşlanan nüfus: TÜİK verilerine göre Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında yaklaşık 5 milyon 900 bin kişi iken son beş yılda %17 artarak 2017 yılında yaklaşık 6 milyon 900 bin kişi oldu. 65 yaş üstü nüfusumuz son 4 yıllık sürede 1 milyon kişi artmıştır.2017 yılı TÜİK verilerine göre, 65 yaş nüfus oranı Türkiye’de %8,5 iken Çanakkale’de bu oran %14,1 olarak tespit edilmiş olup, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer almaktadır. İlimiz yaşam koşulları ve doğa güzellikleri nedeniyle özellikle emekli vatandaşlarımızın tercih sebebidir. Yaş ortalaması Türkiye geneli 31,9 iken İlimizde bu oran 39,9 dur.

 • Ortalama yaşam süresinin yükselmesi: Türkiye’de yaşam süresi erkelerde 75,3 kadınlarda 80,7 yaş (2017 yılı yaklaşık 78)  olarak tespit edilmiştir.

 • Artan kronik hastalık maliyeti: Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan kaynaklanan bakım ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle, karşılanması güç yüksek maliyetler ortaya çıkmaktadır (2016 TÜİK istatistiklerine göre toplam sağlık harcamalarının % 81’inin Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir.)

 • Sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının giderek artması: İlimiz hastanelerinin 2017 yılında 2.600.000 civarında poliklinik başvuru sayısı bulunmaktadır. Günlük başvuru sayısı yaklaşık 10.000 civarındadır.

 • Bireylerin almış oldukları hizmetlerde kalite beklentisinin artması: Vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirlik ve kalitesini arttırmak

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü olarak, hizmetin başladığı 12.06.2017 tarihinden itibaren 123.188 km yol kat edilerek 7944 kez köy ziyareti gerçekleştirilmiştir. Mobil sağlık ekipleri tarafından köylerimize gerçekleştirilen ziyaretlerde toplam ziyaret edilen hasta sayısı 85.004 olup, tüm iller içerisinde birinci sırada Çanakkale İlimiz bulunmaktadır. Verilen sağlık hizmetleri arasında tansiyon takibi, kan şekeri takibi, pansuman, enjeksiyon, kanser taramaları için bilgilendirme ve yönlendirme ile en önemlisi koruyucu sağlık hizmetleri hakkında eğitim konuları yer almaktadır.

Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetine ulaşılabilmelerini kolaylaştırmak ve verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak için Mobil Sağlık Hizmetlerine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • mobil sağlık-01.jpg
 • mobil sağlık-02.jpg
 • mobil sağlık-03.jpg
 • mobil sağlık-04.jpg
 • mobil sağlık-05.jpg
 • mobil sağlık-06.jpg
 • mobil sağlık-07.jpeg