T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevresel Sürveyans Çalışmaları Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 31/05/2019

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/11/2015 tarihli ve 13588366/770/746 sayılı yazıları gereği; 13.05.2015 tarihli "Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Birimi tarafından Ezine Devlet Hastanesinde  su tesisatından sorumlu Teknisyenlere  yönelik rutin çevresel sürveyans çalışmaları ile ilgili eğitim verilmiştir.    • 31.05.2019-bulaşıcı.jpg
  • 31.05.2019-2-bulaşıcı.jpg