T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Bulaşıcı OIlmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Biriminin Görevleri

  1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
  2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
  3. Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
  4. İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
  5. Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek verme!
  6. Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve^, konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
  7. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  8. Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
  9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.