T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 14/02/2019


ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ 


   Ülkemizde ve Çanakkale 112 de Acil Sağlık Hizmetlerinin organize olarak verilmeye başlamasının geçmişi oldukça yakındır. Hatta acil sağlık hizmetlerinin standardize etme çalışmaları hala devam etmektedir. İlk zamanlarda hastane bünyesinde hizmet vermeye başlayan ambulanslar Acil Sağlık Hizmetlerini yürütmekteydi. Ancak oldukça kısıtlı olan iletişim imkânları ve diğer olanaklar nedeniyle hizmetler çok çok kısıtlı bir bölgede verilmekteydi. 

   İlerleyen zamanlarda ilk defa “Hızır Acil” kelimeleri telaffuz edilmeye başlanmış, İstanbul, İzmir ve Ankara'da gibi 3 büyük şehrimizde biraz daha organize olarak sağlık hizmetlerini sürdürmeye başlamışlardır 1994-95 yıllarında ilk defa 3 büyük ilde 112 ekipleri resmen kurulmaya başlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde ambulans sayıları hızla armaya başlamış ve Diğer il merkezlerinde de 112'ler kurulmuş ve eskiye nazaran çok daha organize şekilde Ambulans hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. 112 Hızır Acil'in ilk kurulduğu yıllarda Ambulans ekiplerinde ağırlıklı olarak Sağlık Memurları, Ebeler ve Hemşireler özveriyle görev yapmakta az bir kısmında ise Doktor bulunmaktaydı. İlk olarak 5 Temmuz 1993 de Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Ambulans ve Acil bakım Teknikeri (Paramedik) ve Sağlık Bakanlığının 1996 yılında Acil Tıp Teknisyeni yetiştirmeye başlaması ilerleyen zamanlarda 112 Ambulanslarında bu personellerin görev yapmasında ilk adımlar olmuştur. Bu okullar 1995 (Paramedik) yılında ve 2000 (ATT) ilk mezunlarını vermişlerdir.
Acil Saglik Hizmetleri Kapsamindaki Görevlerimiz:

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,
3. Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
5. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Kapsamındaki Görevlerimiz:

1. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
2. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek,
3. Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
4. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
5. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
6. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
7. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
8. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.