T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 14/02/2019

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ ŞUBESİ 

İnsan Kaynakları Birimi

Görev ve sorumluluklarımız;

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, 
2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, 
3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak, 
4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak, 
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Disiplin Birimi

Görev ve sorumluluklarımız;

1.Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak, 
3. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak, 
5. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi, 
6. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak, 
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 
8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.