T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk İşleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/10/2017

Hukuk İşleri Birimi

Görev ve sorumluluklarımız; 

Avukatlarımız:
- Av. Turgut BİNGÜL
- Av. Yusuf TEK
- Av. Cem KARTAL
- Av. Barış DİRİK
- Av. Alper GÜR

1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak, 
2. Hukuki konularda görüş bildirmek, 
3. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak, 
4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, 
5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak, 
6. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak, 
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 8. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.