T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1-7 Nisan Kanser Haftası

Güncelleme Tarihi: 04/01/2019

BASIN BÜLTENİ

Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Tanı ve tedavisindeki yenilikler, sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, diğer hastalıkların tedavisindeki gelişmeler ve buna bağlı ortalama yaş süresinin uzaması gibi çeşitli nedenlerle kanserin önemi daha da artmakta; her gün daha çok sayıda kanserli hastaya tanı konabilmektedir.

Türkiye kanser sıklığı, erkeklerde dünya sıklığının üzerinde seyrederken kadınlarda bir miktar daha düşüktür. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere oranla kanser açısından hem kadınlarda hem de erkeklerde daha düşük bir hızda olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2014 yılında yaşa standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 246,8, kadınlarda ise 173,6’dır (100.000 kişide). 2014 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde 96.213 erkeğin ve 67.203 kadının kansere yakalandığı tahmin edilmektedir.

 Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Erkeklerde tütün ve tütün ürünlerine bağlı kanserler arasında tütün ve tütün ürünlerine atfedilen vaka sayısı 27.718 olarak tahmin edilmektedir.

 Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 8 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde toplam 16.646 kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda kolorektal kanserler üçüncü sırada gelmektedir.

 Kanser, vücuttaki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile karakterize bir grup hastalığın ortak adıdır. Kanserde risk faktörleri;

   1-Biyolojik Risk Faktörleri: Biyolojik Risk Faktörleri; yaş, cinsiyet ve ırk gibi fiziksel özelliklerdir. Fiziksel ve biyolojik özelliklerin, kanser için risk faktörü olup olmayacağı, kanserin tipine bağlıdır.

   2- Çevresel Risk Faktörleri: Yaşadığınız ya da çalıştığınız çevre koşulları kanser gelişimi için risk faktörü olabilir. Ev ya da iş yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigara dumanına maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir.

  3- Genetik Risk Faktörleri: Genetik Risk Faktörleri, aileden kalıtımsal olarak geçen genlerle ilişkilidir.

  4- Davranışsal Risk Faktörleri: Sigara kullanmak, diyet, egzersiz ve alkol tüketimi gibi değiştirebileceğiniz risk faktörleridir. Sigarayı bırakmak veya düzenli egzersizlerle kansere yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.

          Bir toplumda kanserden ölümlerin azaltılabilmesi için; kanser oluşumuna yol açan engellenebilir risk faktörlerinden uzak durulması ve kanserin erken evrede teşhis edilmesi gereklidir. Kanser taraması yapılabilen ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri, hem erkek hem de kadınlarda ise bağırsak kanseri gelmektedir. Sağlıklı kişilerde belirli aralıklarla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yaptırılacak kanser taramalarıyla (muayene ve tetkiklerle) meme, rahimağzı ve bağırsak kanserleri erken dönemde teşhis edilmektedir.

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında;

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve Çan İlçesinde de bulunan   Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),tüm Aile Sağlığı ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde  ve  Kasım 2016 tarihinden itibaren İlimizde hizmet vermeye başlayan  Mobil Kanser Tarama Aracımızda ;

-30-65 yaş arası kadınlara serviks (rahim ağzı) kanseri taraması,

- 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması

- 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser taraması ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak 1-7 Nisan Kanser Haftası ve tüm yıl boyunca okullarda, halkın yoğun olduğu yerlerde, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kanserden korunma ve erken teşhise yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecektir.

Halkımızı kanser  taramalarını  yaptırmak için KETEM' lere, Aile  Sağlığı  Merkezlerine ve Mobil Kanser Tarama  Aracımıza bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 “ Unutmayın Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır! ”

                                                                 Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü