T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ İÇİN SAĞLIK RAPORU SUNUMU

Güncelleme Tarihi: 04/01/2019


     Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü birimlerince: 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlardaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin: 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları kabul edilen ve yapılan sınavda başarılı olan personellerin;
     657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 481nci maddesinin "A" bendinin 7 numaralı alt bendi kapsamında ".... görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak" şerhi taşıyan tek hekim sağlık raporu 01.04.2018 tarihi saat 17:00a kadar Müdürlüğümüz Atama Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
     İlgililere ilanen tebliğ olunur.