T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 OCAK 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME KURASI İLAN METNİ

Güncelleme Tarihi: 04/01/2019

     Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” gereğince Sözleşmeli Personel istihdamı yapılacaktır. Buna göre aşağıdaki açıklamaların yapılması gerektiği görüşülmüştür.

1-Başvurular 09/04/2018 tarihinde başlayıp 13/04/2018  tarihi saat 17:00’ye kadar  Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri-Destek Hizmetleri Başkanlığı Atama Biriminde olacak şekilde yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formu ve Personel Bilgi Sisteminden alınan güncel Hizmet Puanını gösterir belge kurum üst yazısı ile gönderilecektir. (Elden teslim edilmeyecektir.)

2-Müdürlüğümüze ilana çıkılmadan müracaatta bulunan personelin taleplerinde bir değişiklik olmaması halinde başvuru taleplerinin tekrar Müdürlüğümüze gönderilmemesini, taleplerinde bir değişiklik olması veya farklı bir birime müracaat etmek istemeleri halinde müracaatlarını ilişikteki başvuru formuna göre yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusu bu tarihe kadar Müdürlüğümüze yapılan personelin müracaatı bulunduğu yere kabul edilecek olup, hizmet puanı ve görev süresi Müdürlüğümüzce tespit edilip buna göre işlem yapılacaktır.   

3-Kuraya Müdürlüğümüze bağlı Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan Uzman Tabip ve Tabipler başvuracaktır.

4-Münhal Kadrolar, Müdürlüğümüzün sayfasında (www.canakkaleism.saglik.gov.tr) hizmet birimi, unvan ve branşlar itibariyle ilan edilmiş olup müracaatlar bu doğrultuda alınacaktır.

5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere usulüne uygun olarak başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Müdürlüğümüz tarafından kurulan   Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

6-Personelin görev yaptığı birimde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7-Anılan Yönetmeliğin 5. maddesi (h) fıkrası uyarınca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan; Sözleşmeli Pozisyona geçmek isteyenler, müracaatları halinde istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına  uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişlerine devam edilecektir. Boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaatın olması  halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresi, hizmet puanı daha fazla olana öncelik verilecek, eşitlik olması halinde müracaat edenler arasında Müdürlüğümüz tarafından kura çekilerek  işlem sonuçlandırılacaktır.

8-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşları 4924 Sayılı Kanununa tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesi (ı)  fıkrası çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi 1. Fıkrası (a) bendine tabi olarak Uzman Tabip ve Tabip olarak  çalışanların; Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır. Söz konusu kura öncelikli olarak personelin istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi kaydıyla ilan metninde belirtilen şekilde Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

9-2018/9 Sayılı Genelgenin 8.maddesine istinaden İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden  sonra, boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı il merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde il merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl Merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı İlin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

10-Ücretsiz izinde (askerlik,doğum vb.) olan personellerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-Müracaatlar Müdürlüğümüzde kurulan komisyon tarafında değerlendirilecek olup sonuçlar (www.canakkaleism.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. 

12-Kurumumuzda atama işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar mevzuat değişikliği yada personel dağılım cetvellerinin değişmesi veya herhangi bir sebeple atamaların Bakanlığımız ÇKYS’den (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) yapılamaması durumunda münhal ilan edilen kadroların ilgili kısmı yada tamamı iptal edilebilir.

13-Müdürlüğümüzce yayınlanacak olan kura sonuçları neticesinde yerleşen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleşecek olup, personellere Hizmet Sözleşmesi imzalattırılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

Kura Takvimi:

Başvuruların alınması : 09/04/2018 –13/04/2018

2018 OCAK

4924 SÖZLEŞMELİ  SAĞLIK PERSONELİ  PERSONEL VİZELERİ

SIRA

BİRİM ADI

ÜNVANI

BRANŞI

BOŞ VİZE

1

ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

2

ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ

TABİP

4

3

ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ

TABİP

3

4

ÇANAKKALE EZİNE DEVLET HASTANESİ

TABİP

0

5

ÇANAKKALE GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ

TABİP

3

6

ÇANAKKALE GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ

TABİP

2

7

ÇANAKKALE LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ

TABİP

2

8

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

9

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

Acil Tıp

2

10

ÇANAKKALE YENİCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

2

11

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

2

12

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ

TABİP

3

13

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

6

14

ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ

TABİP

5

15

ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

5

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri Başvuru Formu İçin Tıklayınız!