T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Mevzuatı

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İçin Lütfen Tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar İçin Lütfen Tıklayınız.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği İçin Lütfen Tıklayınız.
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Lütfen Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı İçin 
Lütfen Tıklayınız.