Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
08 Temmuz 2020

Görev ve sorumluluklarımız;

1. Sivil Savunma Uzmanlığı özel bir birim olarak direkt Sağlık Müdürüne bağlı olarak çalışır ve şu görevleri yürütür.
2. Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Seferberlik ve Savaş Hali direktiflerine uygun, Kendi Özel Mevzuatına göre yapılması gereken planları yapmak.
3. Düşman Taarruzlarında Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşlarda gizleme-tarartma ve tahliye-seyrekleştirme tedbirlerini yapmak ve uygulamak.
4. Klasik, modern ve nükleer silahların tesirinden, biyolojik ve kimyasal serpintinin etkisinden sığınak yardımı korunma projeleri geliştirmek.
5. Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşların yangından korunması tedbirlerini aldırmak ve eksik olan malzemelerin teminini sağlatmak.
6. 24 saat çalışma esasına göre dış kapı nöbetçilerini yönlendirmek.
7. Hizmetiçi eğitim planlaması yaparak Sivil Savunma eğitimi vermek.
8. İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
9. Planların güncelleştirilmesi faaliyetlerini aksatmadan yürütmek.
10. Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülebilmesi için Bakanlık emirleri ve kurumlardan gelen yazışmaların gereğini yapmak.
11. Müdürlüğümüz servislerinin teorik ve pratatik eğitimlerini yaptırmak.
12. Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak