Halk Sağlığı Laboratuvarı
20 Ocak 2022

Halk Sağlığı Laboratuvarları Görevleri

a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak .
b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.
d)     Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapmak.
e)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.
f)       Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin   mikrobiyolojik ,virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.
g)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.
h)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
i)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

Halk Sağlığı Laboratuvarı Telefon Numaraları

 Halk Sağlığı Numarası 0 286 217 23 40
 Su Analiz Laboratuvarı Numarası
 0 286 217 23 40
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Lab. Numarası
 0 286 212 29 51

0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73
0 286 217 23 40 - 0 286 212 26 73