Dökümanlar
05 Ekim 2022

BİLGİ İŞLEM


Kullanıcı Talep Formları için Lütfen Tıklayınız. 

Resmi E-Posta Başvuru Adımları için Lütfen Tıklayınız.

ÇKYS Kaydı Olmayan Çalışanlarımızın Resmi E-Posta Başvuru Formu için Lütfen Tıklayınız.
(Resmi yazı ile gönderilecek)

Resmi E-Posta Parola Sıfırlama Adımları için Lütfen Tıklayınız.

Paylaşılan (Ortak) E-Posta Kullanım Kılavuzu için Lütfen Tıklayınız.

ÇKYS ve TSİM Sorunlarının Çözümleri için Lütfen Tıklayınız.

İP Dilekçe Örneği KPS içinLütfen Tıklayınız.

Aile Hekimleri NES (e-imza) İlk Başvuru ve Yenileme İşlemleri için Lütfen Tıklayınız.

NES (e-imza) İlk Başvuru İşlemleri için
Lütfen Tıklayınız.

NES (e-imza) Yenileme İşlemleri için Lütfen Tıklayınız.

Bilgisayar Adı ve Tanımı Değiştirme Klavuzu için Lütfen Tıklayınız

DH.BY.FR.01-Personel İşe Başlama Formu Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.FR.02-Personel İşten Ayrılma Formu Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.FR.03-Ayrıcalıklı Erişim Talep Formu Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.FR.04-Personel SSL-VPN Erişim Formu Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.YD.01 - Personel Gizlilik Sözleşmesi Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.YD.07 - Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.YD.08 - Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi Lütfen Tıklayınız.DİSİPLİN


Disiplin İş ve İşlemleri Belgeleri İçinLütfen Tıklayınız.


 

ÖZLÜK


İzin Formu için Lütfen Tıklayınız.Ağız Diş Sağlığı Formları için Lütfen Tıklayınız.


Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)


Başvuru Belgeleri için Lüfen Tıklayınız.

Bilgilendirme Formu için Lüfen Tıklayınız.
 
Dilekçe Örneği için Lüfen Tıklayınız.

 


TAŞIT GÖREV İSTEĞİ FORMU için Lütfen Tıklayınız.

TAŞINIR İSTEK BELGESİ için Lütfen Tıklayınız.MUTEMETLİK


ÇKYS İşçi Maaş Tahakkuk Modülü Kullanım Kılavuzu için Lütfen Tıklayınız.

İşçi Maaş Bordro Dökümü Yardım Kılavuzu için Lütfen Tıklayınız.

 

 ____________________________________________
Sağlık Hizmetleri Araştırma İzin Talepleri Değerlendirme Başvuruları

-ARAŞTIRMA İZİN ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
-BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ AÇIKLAMA
-EK-1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
-EK-2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
-EK-3 ÖN İZİN FORMU
-EK-4 KONTROL LİSTESİ
________________________________________