T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi

Güncelleme Tarihi: 08/07/2020

İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi; 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince Müdürlüğümüzde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 01.04.2016 tarih ve 750 sayılı makam onayı ile kurulmuştur.

HERKES İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ!

  • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda çalışma ortamının gözetimini yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü çalışanlara aşılamak,
  • İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak, İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlardaki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak,
  • İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
  • Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacı ile diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak,
  • Yukarıda belirtilen görevleri ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek.

İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ RAMAK KALA/TEHLİKE BİLDİRİM TALİMATI:  Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.

MEMUR KAZA-OLAY BİLDİRİM FORMU: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.

İŞÇİ-MEMUR RAMAK KALA/TEHLİKE BİLDİRİM FORMU: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.

İŞÇİ-MEMUR KAZA SONUCU YAPILAN İŞLEMLER: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.  
  

İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İŞ KAZASI BİLDİRİM TALİMATI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.
 

İSTASYON KKM İŞ KAZASI İŞLEYİŞ ŞEMASI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.   

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZASI İŞLEYİŞ ŞEMASI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.   

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZASI İŞLEYİŞ ŞEMASI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.  

İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ İŞ KAZASI İŞLEYİŞ ŞEMASI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK:7 İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.  

İYGS BİRİMİ GÖREV TANIMI: Dosyayı Görmek ve İndirmek İçin Tıklayınız.