T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verem Savaş Dispanseri

Güncelleme Tarihi: 08/07/2020

Verem Savaş Dispanseri Görev ve Tanımları

1- Bölgesinde verem savaşı ile ilgili çalışmaları yürütmek.

2 -Bildirimi yapılan hastaların tedavilerini düzenli sürdürmelerini sağlamak.

3 -Semptomlu ya da tüberküloz şüphelenilen her hastada balgam mikroskopisi yaparak tanı koymak.

4 -Tüberküloz tedavisini yürütmek, hastalara ilaçlarını ücretsiz olarak vermek, tedavinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

5 -Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) planı yapmak, DGT uygulayıcısını belirlemek.

6 -Tüberküloz hasta yakınlarının (temaslıların) muayenelerini yapmak.

7 -Koruyucu ilaç tedavisi gereken kişilere bu tedaviyi vermek ve kaydını tutmak.

8 -Tedavisi üstlenilen hastaların kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.

9 -Hastaneye yatışı gereken tüberküloz hastalarını hastaneye sevk etmek.

10-Çeşitli kurumlardan istenen tüberküloz olmadığına dair raporları düzenlemek ve vermek.