İstasyonlarımız
08 Temmuz 2020

İSTASYONLARIMIZUMKE

   Tarih boyunca Ülkemizde doğal olaylar nedeniyle oluşan afetler sonucunda binlerce ölüm olmuştur. Gelişen bilim ve teknoloji afetleri engelleyememiştir, bu doğrultuda afetlerin zararlarını en aza indirmenin yolları aranmıştır. Günümüzde afet olduğunda müdahale etmek yani kriz yönetimi mantığı, yerini risk analizi yaparak afet olmadan afete hazır olma ve  zararlarını azaltma ile risk yönetimine geçmiştir.Ülkemizde afetlere neden olan en önemli olay depremdir. Türkiye, topraklarının % 91'i deprem kuşağında bulunmaktadır ve bu kuşağın çok büyük bir kısmı 1 dereceden deprem bölgesidir. Son yüz yılda ortalama her 10 -11 ayda bir hasarlı deprem olmuş ve bu depremlerden 50 milyon insan doğrudan etkilenerek, 100 bini aşkın insan ölmüş ve 250 bin dolayında insan ise ağır yaralanmış ve sakat kalmıştır. 1999 depremi, depremin şiddeti, ölümcüllük, sakatlanma ve ekonomik kayıp ölçekleri açısından yüzyılın en şiddetli depremleri arasındadır.Normal şartlarda çevresinin gereksinimlerini karşılayabilen bir bölge veya şehir hastanesi, aniden meydana gelen deprem, sel, yangın gibi büyük doğa olayları, insan kaynaklı, çok sayıda yaralıyı içeren afetler karşısında o an için yetersiz kalır. Olağanüstü durumlarda mevcut kaynaklarla olay yerinde ve ya sağlık kurumunda afete cevap veremez. Büyük afetlerde olayın genişliği ve büyüklüğü ile birlikte bölgenin, hatta ülkenin imkânları yetersiz kalabilir, diğer bölge ve ülkelerden yardım istenebilir. Ülkemizde meydana gelen 17 Ağustos, 12 Kasım ve Bingöl depremlerinden sonra iyi bir düzeye gelen kurtarma hizmetlerine karşın bu ekiplerle birlikte çalışacak, enkaz altında yaralıya ulaşıldığı anda medikal hizmet sunacak medikal kurtarma ekiplerinin olmayışı ve/veya yetersizliği görülmüştür.Medikal kurtarma ekipleri tarafından enkaz altındaki hasta/yaralıya zamanında tıbbi müdahale hayati önem taşımaktadır. Bu süre zarfında afetzedeye zamanında tıbbi müdahale edilememesi, enkazdan çıkarılma ve sevk aracına taşınma sırasında çağdaş teknikler kullanılamaması hayatı tehdit eden kalıcı sağlık sorunlarının (organ kaybı, organ yetersizliği) ortaya çıkmasına hatta ölümlere neden olabilir.  Sağlık Bakanlığı bu konudaki eksikliği ortadan kaldırmak amacıyla "AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZYONU PROJESİ" kapsamıyla 19.03.2004 tarihinde Afetlerde Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı’nı kurarak faaliyetlerine başlamıştır. Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi ilk etapta, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliklerinin bulunduğu 11 bölge ilinde UMKE ekiplerini kurmuştur. ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) Amacı; profesyonel sağlık personelinden oluşan ve çalışma esası gönüllülükle temellendirilen,  başta deprem olmak üzere yaşanabilecek olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış olan ekip, afete maruz kalan kişiye ilk ulaşıldığı andan itibaren "Temel ve İleri Yaşam Desteği" vererek yaralının hayatta kalması ve hayatını sağlıklı olarak idame ettirmesi için gerekli profesyonel sağlık hizmetini sunmaktır.
   Sunulan bu hizmetle; gecikmiş kurtarmaya bağlı ölümlerin, kurtulma ölümlerinin ve sakatlıkların kabullenir sınırlara çekilmesi amaçlanmaktadır.Her türlü afet durumunda yurt içinde ve dışında görev yapılacaktır.Bir haftalık temel eğitim modülü ile kurulan ekipler belirlenen eğitim planıyla ileri eğitim modüllerini almaktadır( NBC, haberleşme, stres altında çalışma, uluslar arası işaretleme, etik ve kültürel özellikler v.s).Eğitim modüllerinin tamamlanmasıyla sertifikasyon yapılacaktır.

UMKE’nin Yapılanması:

   UMKE medikal timlerden oluşur, her medikal timde 2 hekim ve 2 sağlık personeli görev alır. UMKE’NİN Donanımı:Medikal, kişisel ve lojistik ekipmandan oluşmaktadır.Medikal Ekipman: Her ekip afet bölgesinde medikal çantada bulunan tıbbi malzeme ile ilk anda ağır yaralı 10, orta yaralı 15, hafif yaralı 30 kişiye hizmet verebilecek donanıma sahiptir. Kişisel Ekipman:Afet bölgesinde kişisel korunmasını sağlayacak elbise ve donanımı mevcuttur. (Özel kıyafet, baret,gözlük,maske,eldiven gibi.)Lojistik Ekipman:UMKE yanında bulundurduğu malzemeyle yedi gün ek yardım almadan konaklama ve iaşe malzemelerini bulundurur.(jeneratör, çadır, uyku tulumu, mat, yiyecek, su, kamp mutfak malzemeleri) Medikal tim 24 saat esasıyla çalışır.

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE